o nás
služby a ceny
reference
kontakt
rekvalifikace
poptávkový formulář


 
 
Dnešní datum:
23.03.2018

Aktuální čas:


Počítadlo:
[CNW:Counter]

 

MINOS-IMS, s.r.o.

Meziměstská INtegrovaná Ochranná Služba - IMS

Profil úspěšného absolventa kvalifikace STRÁŽNÝ (kód kvalifikace 68-008-E)

Absolvent úspěšně vykonané zkoušky má informace, znalosti a dovednosti, kterými splňuje hodnotící standard resp. má všechny požadované znalosti základní kvalifikační úrovně pro oblast ostrahy majetku a osob, tzn. dílčí kvalifikace STRÁŽNÝ podle Národní soustavy kvalifikací (Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů). Absolvent ovládl základní úkony ochrany a ostrahy objektů. Absolvent zvládl používání technických a zabezpečovacích systémů např. EZS, EPS a je schopen spolupráce se složkami Integrovaného záchranného systému a je schopen poskytnout první pomoc v situacích ohrožujících život. Zvládl základní orientaci v právních předpisech upravujících práva a povinnost pracovníků soukromých bezpečnostních služeb souvisejících s výkonem jejich činnosti, zejména v ostraze objektů a při zajištění bezpečnosti akcí různého druhu. Zkouška odborné způsobilosti se koná před zkušební komisí složenou ze tří autorizovaných osob a skládá se z písemné a ústní části.

Profil úspěšného absolventa kvalifikace DETEKTIV KONCIPIENT (kód kvalifikace68-009-M)

Absolvent úspěšně vykonané zkoušky se orientuje v základních právních normách a ustanoveních zaměřených na bezpečnostně právní problematiku a ochranu osobních údajů. Absolvent je připraven k uplatnění základních forem a metod detektivní činnosti a jejich aplikace do praxe. Ovládá základní prostředky a pomůcky detektivní činnosti. Absolvent umí využívat informatiku tzn. Pracuje se zdrojem informací, zná principy pro zpracování informací a umí je v praxi používat. Je připraven dokumentovat a vyhodnocovat informace, evidovat je a kompletovat pro předání klientům. Zkouška odborné způsobilosti se koná před zkušební komisí složenou ze tří autorizovaných osob a skládá se z písemné a ústní části.

Závěrečná zkouška se koná dle z.č.179/2006 Sb., / dle hodnotícího standardu dílčí kvalifikace strážný: kód 68-008-E, detektiv koncipient: kód 68-009-M. Hodnotící standard pro tyto kvalifikace naleznete na stránkách národní soustavy kvalifikací:

www.narodni-kvalifikace.cz

STRÁŽNÝ
(kód kvalifikace 68-008-E)
27.3.2018 Ostrava
DETEKTIV KONCIPIENT
(kód kvalifikace 68-009-M)
V současné době není vypsán žádný termín zkoušek

Pro další informace nebo přihlášení ke zkoušce nás prosím kontaktujte.

Email:

minos@minos-ims.cz

Tel.:

+420 603 700 475


design © minos-ims